در ماه آوريل، ترافيك فريت (بار هوايي غير تجاري) فرودگاه چانگي كاهش يافت

در ماه آوريل، ترافيك فريت (بار هوايي غير تجاري) فرودگاه چانگي كاهش يافت
فرودگاه چانگي سنگاپور كه دومين فرودگاه بزرگ آسيا و هاب فريت (بار هوايي غير تجاري) قاره كهن به شمار مي رود، از كاهش شديد ترافيك فريت اين فرودگاه خبر داد.
به گزارش رويترز به نقل از وب سايت فرودگاه چانگي، اين فرودگاه كه از مهم ترين هاب هاي ارتباطي فريت آسيا، استراليا و اروپاست، اعلام كرده است: حجم فريت جا به جا شده از اين فرودگاه در ماه آوريل، با كاهش 9/4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 148 هزار و 200 تن تقليل يافت.