ترمينال ميدفيلد فرودگاه ابوظبي در سال 2017 به بهره برداري مي رسد

ترمينال ميدفيلد فرودگاه ابوظبي در سال 2017 به بهره برداري مي رسد
پس از مدت ها كش و قوس، سرانجام شركت فرودگاه هاي ابوظبي موفق شد موافقت "شوراي اجرايي" را براي ساخت مجموعه جديد ترمينال ميدفيلد اخذ نمايد.
به گزارش نشريه رسمي اتحاديه بين المللي فرودگاه ها، ترمينال ميدفيلد كه مهم ترين بخش مجموعه به شمار مي رود، در سال 2017 به بهره برداري خواهد رسيد.
"خليفه المزروعي"، مدير شركت فرودگاه هاي ابوظبي، در اين خصوص گفت: اين ترمينال 700 هزار متر مربعي، كه يكي از بزرگ ترين طرح هاي سرمايه گذاري دولتي است،  پس از تكميل، ظرفيت جابه جايي 27 تا 30 ميليون مسافر را خواهد داشت.
وي يادآور شد: هدف دولت امارات از تقويت زير ساخت هاي هوانوردي، تثبيت جايگاه مطلوب اين اميرنشين در شبكه حمل و نقل هوايي خاورميانه است.