تركيش ايرلاينز، تركيه به كشوري سر سبز تبديل مي كند

تركيش ايرلاينز، تركيه به كشوري سر سبز تبديل مي كند
خطوط هوايي تركيش ايرلاينز در جديدترين برنامه فرهنگي-ترويجي خود از تصميم مديران ارشد اين شركت هواپيمايي براي كاشت نهال در جنگل هاي تركيه خبر داد. 
به گزارش روزنامه صاباح، چاپ تركيه، هواپيمايي ملي تركيه با شعار "تركيش ايرلاينز تركيه را سبزتر مي كند"، موافقت نامه اي را با اداره كل جنگلداري به امضا رسانده است كه طبق آن، طرفين در كاشت ميليون ها اصله نهال در جنگل هاي تركيه با يكديگر همكاري خواهند كرد.
بر اساس اين گزارش، تركيش ايرلاينز اعلام كرده است به ازاي هر نوزاد كمتر از دو سال كه با هواپيماهاي اين شركت هواپيمايي مسافرت مي كنند، يك اصله نهال در يكي از جنگل هاي كشور غرس خواهد كرد.
"تميل كوتيل"، مدير عامل تركيش ايرلاينز، هدف از اين اقدام را پاسداري از جنگل هاي تركيه براي نسل آينده اين كشور اعلام كرد و گفت: اين "درخت هاي يادگاري" به همه شهروندان ترك يادآوري خواهد كرد در قبال حفظ محيط زيست مسوول اند و حفاظت و پاسداري از محيط زيست، وظيفه مدني آنهاست.