ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط افزايش يافت

ترافيك مسافري فرودگاه بين المللي مسقط افزايش يافت

گلف نيوز گزارش داد: مجموع ترافيك مسافري، شامل ترافيك ترانزيت و ترانسفر، فرودگاه بين المللي مسقط در11 ماه نخست سال جاري ميلادي، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 13 درصد افزايش داشت.

بر اساس اين گزارش، در 11 ماه نخست سال گذشته ميلادي، پنج ميليون و 213 هزار و 342 نفر از اين فرودگاه جابه جا شدند كه اين ميزان، در مدت مشابه سال جاري، 688 هزار و چهار نفر افزايش داشته است.

اين گزارش حاكي است: در اين مدت، مسافران ورودي اين فرودگاه با افزايش 16 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دو ميليون و 983 هزار و 733 نفر رسيد و مجموع مسافران خروجي نيز با رشد 13 درصدي، بالغ بر دو ميليون و 526 هزار و 26 نفر شد.

دليل افزايش ترافيك افزايش پروازهاي خطوط هوايي مستقر در فرودگاه بين المللي مسقط مانند عمان اير، اير اينديا اكسپرس، فلاي دبي، قطرايرويز و بنگلادش اير عنوان شده است.