پروازهاي هواپيمايي اردن به قاره سياه افزايش مي يابد

پروازهاي هواپيمايي اردن به قاره سياه افزايش مي يابد

شركت هواپيمايي سلطنتي اردن كه از چندي پيش گسترش شبكه پروازي را در دستور كار خود قرار داده است، يك پرواز جديد در مسير امان-نايروبي برقرار كرد.

به گزارش گلف نيوز، اين پرواز از 16 دسامبر سال جاري، در روزهاي يكشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه با استفاده از ايرباس 319 انجام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، هواپيمايي اردن در راستاي توسعه پروازهاي خود، در نظر دارد از سه ماهه نخست سال آينده، دو پرواز ديگر در مسير لاگوس و الجزيره برقرار كند.

همچنين، كارشناسان اين شركت هواپيمايي مطالعات امكان سنجي برقراري پرواز به آكرا و آديس آبابا را نيز آغاز كرده اند كه در صورت صلاحديد، اين پروازها از نيمه دوم سال آغاز خواهد شد.