فلاي دبي پروازهاي خود را به فرودگاه هاي عراق افزايش مي دهد

فلاي دبي پروازهاي خود را به فرودگاه هاي عراق افزايش مي دهد

شركت هواپيمايي ارزان قيمت فلاي دبي كه در دو سال اخير رشد فوق العاده اي داشته است، از دو برابر كردن پروازهاي خود به فرودگاه هاي عراق خبر داد.

به گزارش گلف نيوز به نقل از وب سايت رسمي فلاي دبي، پروازهاي بغداد و نجف نيز از ابتداي سال آينده ميلادي افزايش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، با برقراري پروازهاي جديد، تعداد پروازهاي فلاي دبي به فرودگاه هاي عراق به 14 پرواز خواهد رسيد.

در همين راستا، پروازهاي بغداد از 17 ژانويه سال آينده به چهار پرواز در هفته مي رسد و پروازهاي نجف اشرف نيز از 29 ژانويه به سه پرواز در هفته خواهد رسيد.

گفتني است فلاي دبي پروازهاي خود را به فرودگاه هاي عراق از سال 2010 با برقراري دو پرواز در مسيرهاي اربيل و سليمانيه آغاز كرد.