هفت هزارمين بوئينگ 737 به خطوط هوايي فلاي دبي تحويل شد

هفت هزارمين بوئينگ 737 به خطوط هوايي فلاي دبي تحويل شد

وب سايت هوانوردي خاورميانه گزارش داد: هفت هزارمين جت 737 ساخت بوئينگ طي مراسمي تحويل شركت هواپيمايي فلاي دبي شد.

اين هواپيما چهاردهيمن جت 800-737 نسل جديد فلاي دبي است كه در مسيرهاي جديد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فلاي دبي يك شركت هواپيمايي ارزان قيمت است كه در دو سال اخير رشد فوق العاده اي داشته است. اين شركت هواپيمايي هم اكنون داراي 21 فروند هواپيماست، و 30 فروند بوئينگ از نوع 800-737 نيز سفارش داده است.