ياتا: تقاضا براي "بليت هاي ويژه" در حال افزايش است

ياتا: تقاضا براي "بليت هاي ويژه" در حال افزايش است

رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا گزارش داد: به رغم بي ثباتي در بازارهاي مالي، تقاضا براي بليت هاي ويژه از سپتامبر 2011 افزايش داشت و برخي از مسافران همچنان ترجيح مي دهند در بخش هاي درجه يك و دو مسافرت نمايند.

بر اساس اين گزارش، با توجه به ادامه بحران مالي و ركود اقتصادي، ياتا پيش بيني كرده بود تقاضا براي بليت هاي ويژه كاهش يابد، اما اين پيش بيني تاكنون درست نبوده است و تحليگران اميدوارند اين پيش بيني همچنان محقق نشود.

اين گزارش حاكي است: رشد غير قابل تصور ترافيك ويژه، موجب شده درآمد و سود شركت هاي هواپيمايي در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي افزايش يابد.

گفتني است تقاضا براي بليت هاي ويژه و به تبع آن، درآمدهاي ناشي از فروش اين بليت ها در اوت 2011 به كمترين ميزان خود در 16 ماه اخير رسيد، اما با احياي مجدد بازار اين بليت ها، بخشي از نگراني شركت هاي هواپيمايي بابت ركود در بازار برطرف شد.