سود خالص چاينا ساوترن ايرالاينز در نيمه اول سال افزايش داشت

سود خالص چاينا ساوترن ايرالاينز در نيمه اول سال افزايش داشت

سود خالص شركت هواپيمايي چاينا ساوترن ايرلاينز در نيمه نخست سال 2011 ميلادي، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 33 درصد افزايش داشت.

به گزارش خبرگزاري شين هوا، سود خالص اين شركت هواپيمايي در شش ماه نخست سال جاري در حدود دو ميليارد و 750 ميليون يوان (6/431 ميليون دلار) بود كه دليل آن، رشد اقتصاد چين و به تبع آن، افزايش تقاضا براي سفر در مسيرهاي داخلي است.