لوفت هانزا: خطوط هوايي خاورميانه از حق آزادي ششم سوء استفاده مي كنند

لوفت هانزا: خطوط هوايي خاورميانه از حق آزادي ششم سوء استفاده مي كنند

رويترز گزارش داد: اقدام شركت هواپيمايي الاتحاد براي خريد بخشي از سهام ايربرلين كه حساسيت هايي را در ميان خطوط هوايي بزرگ اروپا ايجاد كرده بود، با تلاش هاي اخير اين شركت براي افزايش پروازها به اروپا وارد فاز جديدي شد.

بر اساس اين گزارش، شركت هواپيمايي لوفت هانزا كه همواره از گسترش شبكه پروازي خطوط هوايي خاورميانه در اروپا ابراز نگراني كرده است، وجود حق آزادي ششم هوايي را موجب سوء استفاده اين شركت ها مي داند.

هفته گذشته نيز مدير عامل لوفت هانزا با بيان برخي مشكلات موجود، از توسعه پرشتاب شبكه پروازي شركت هواپيمايي ملي امارات در آلمان ابراز ناخرسندي كرد.

"ولفانگ ماير هوبر" معتقد است: صنعت هواپيمايي به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شود كه در يك طرف شركت هاي هواپيمايي نوپا قرار دارند و در طرف ديگر، خطوط هوايي قديمي اروپا مانند لوفت هانزا، ايرفرانس-كي .ال. ام و بريتيش ايرويز-ايبريا قرار دارند، اما حضور بي حد و حصر خطوط هوايي خاورميانه در بازارهاي اروپا، اين موازنه را برهم زده است.

گفتني است منظور از آزادي ششم هوايي، حقي است كه در صنعت حمل و نقل هوايي، براي دولت هايي كه بين قلمرو دو كشور ديگر قرار دارند، در نظر گرفته شده است و به موجب آن، كشور مذكور مي تواند ميان دو كشور همسايه، پرواز برقرار كند.