ياتا پيش بيني خود را از سود شركت هاي هواپيمايي خاورميانه تعديل كرد

ياتا پيش بيني خود را از سود شركت هاي هواپيمايي خاورميانه تعديل كرد

انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) پيش بيني خود را در خصوص سود شركت هاي هواپيمايي منطقه خاورميانه تعديل كرد.

به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، با توجه به افزايش نرخ سوخت و به تبع آن، كاهش شديد سود خطوط هوايي در پروازهاي ميان قاره اي، ياتا سود پيش بيني شده خود را از سود شركت هاي هواپيمايي منطقه خاورميانه تا 50 درصد كاهش داد.

بر اساس اين گزارش، ياتا همچنين با هشدار نسبت به عواقب بحران مالي در منطقه يورو، ادامه اين امر را موجب كاهش شديد سودآوري شركت هاي هواپيمايي در دراز مدت عنوان كرد.

اين گزارش حاكي است: با توجه به افزايش نرخ سوخت و تاثيرپذيري شديد پروازهاي ميان قاره اي از نوسان نرخ سوخت، ياتا كه پيش از اين، سود خطوط هوايي خاورميانه را براي سال جاري ميلادي در حدود 800 ميليون دلار پيش بيني كرده بود، با تعديل 50 درصدي اين ميزان، سود خطوط هوايي خاورميانه را در سال جاري ميلادي، حداكثر 400 ميليون دلار پيش بيني كرد.

در همين راستا، "توني تيلور"، مديركل ياتا، با اشاره به پيش بيني سود ياتا از سود جهاني صنعت هواپيمايي گفت: هر چند ياتا در پيش بيني خود از سود شركت هاي هواپيمايي مناطق مختلف تغييراتي انجام داده است، ولي در عين حال معتقد است سود جهاني صنعت هواپيمايي در سال جاري ميلادي در رقم 9/6 ميليارد دلار ثابت خواهد بود و تغييري نخواهد داشت.

وي يادآور شد: مهم ترين مساله اي كه سودآوري شركت هاي هواپيمايي را تحت الشعاع قرار داده است، مساله بحران اقتصادي و ناتواني دولت هاي اروپايي در فائق آمدن بر مشكلات مالي منطقه يوروست.

تيلور تصريح كرد: ادامه اين ناتواني براي صنعت هواپيمايي زياني معادل هشت ميليارد دلار خواهد داشت كه از زمان بحران مالي سال 2008، بي سابقه بوده است.

اين در حالي است كه ياتا با بيان اين كه بحران مالي اروپا تاثيرات مخربي بر صنعت هواپيمايي خواهد داشت، پيش بيني خود را از سود شركت هاي هواپيمايي در سال 2012 ميلادي تعديل كرد و سود صنعت هواپيمايي را براي سال آتي، از 9/4 ميليارد دلار به 5/3 ميليارد دلار كاهش داد.