تنديس ويژه بهترين خدمات كترينگ به تركيش ايرلاينز رسيد

تنديس ويژه بهترين خدمات كترينگ به تركيش ايرلاينز رسيد

خطوط هوايي تركيش ايرلاينز كه در سال هاي اخير براي آموزش خدمه پرواز خود سرمايه گذاري كلاني انجام داده است، در نظرسنجي يك موسسه معتبر خدمات هوانوردي موفق شد به لحاظ خدمات كترينگ در صدر شركت هاي هواپيمايي مطرح جهان قرار گيرد و تنديس مخصوص اين نظرسنجي را به خود اختصاص دهد.

به گزارش رويترز، در نظرسنجي موسسه "اسكاي اسكنر" خدمات 19 شركت هواپيمايي مطرح دنيا به نظرسنجي گذاشته شد كه طي آن صد مسافر كثيرالسفر از چهارگوشه جهان، نظرات خود را در خصوص خدمات كترينگ خطوط هوايي مطرح دنيا اعلام كردند.

طبق اين نظرسنجي، تركيش ايرلاينز با به دست آوردن 86 درصد آرا در صدر ايستاد و خطوط هوايي سنگاپور ايرلاينز و هواپيمايي الاتحاد با 81 و 80 راي، به ترتيب دوم و سوم شدند.

در اين نظرسنجي، خطوط هوايي اير لينگس، امارات، كتي پاسيفيك، كي. ال. ام، كانتاس، ايرفلوت و ايرفرانس در رده هاي چهارم تا دهم قرار گرفتند.