كنيا ايرويز به فرودگاه رفيق حريري بيروت پرواز مي كند

كنيا ايرويز به فرودگاه رفيق حريري بيروت پرواز مي كند

مدير منطقه اي شركت هواپيمايي كنيا ايرويز اعلام كرد: راهبرد جديد كنيا ايرويز افزايش پروازهايي است كه از هاب نايروبي به كشورهاي خاورميانه صورت مي گيرد.

به گزارش گلف نيوز، "آبراهام ژوزف" با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون كنيا ايرويز به مقصد فرودگاه هاي دبي، مسقط و جده پروازهاي منظمي انجام مي دهد، اما در صدد است پروازهاي ديگري را نيز به مقصد ساير فرودگاه هاي خاورميانه برقرار كند.

وي برقراري پرواز به مقصد فرودگاه رفيق حريري يبروت و افزايش پروازها به مقصد فرودگاه دبي را از مهم ترين بخش هاي راهبرد جديد كنيا ايرويز عنوان كرد و گفت: فرودگاه دبي يكي از مهم ترين مقاصد پروازي ماست و در نظر داريم تعداد پروازهاي هفتگي خود را به مقصد اين فرودگاه، به 14 پرواز برسانيم.