ياتا به بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا در خصوص فرودگاه ها واكنش نشان داد

ياتا به بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا در خصوص فرودگاه ها واكنش نشان داد

مديركل انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) طي سخناني به بسته پيشنهادي كميسيون حمل و نقل اتحاديه اروپا در خصوص ظرفيت هاي فرودگاهي و ايجاد رقابت در اين صنعت واكنش نشان داد.

به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، "توني تيلور" گفت: مقوله رقابت و افزايش ظرفيت ها در صنعت فرودگاهي از مهم ترين اركان اقتصاد اروپا به شمار مي آيند و در بسته پيشنهادي كميسيون حمل و نقل، اين امر تصريح و بر تقويت و بهبود آن تاكيد شده است.

وي ادامه داد: اين بسته حاوي شاخص هاي ارزشمندي است و از مهم ترين مسائل صنعت هوانوردي، تحليل مناسبي داده است، اما براي رسيدن به نتيجه مطلوب، اين موارد بايد مورد بازبيني قرار گيرد.

تيلور با اشاره به دو ويژگي خاص بسته پيشنهادي گفت: اين بسته ويژگي هاي مثبت زيادي دارد، اما آزادسازي هندلينگ زميني و قانوني كردن خريد و فروش نوبت هاي پروازي، از بهترين جنبه هاي آن است.

مديركل ياتا آزادسازي هندلينگ زميني را موجب افزايش كارآيي شركت هاي هواپيمايي در فرودگاه هاي اروپا دانست و گفت: وقتي هندلينگ زميني آزاد شود، شركت هاي فعال در اين حوزه براي جذب مشتري به رقابت خواهند پرداخت كه اين امر، به نفع كليه طرف هاي ذي نفع است.

وي قانوني شدن خريد و فروش ثانوي نوبت هاي پروازي را نيز كاري ارزشمند توصيف كرد و گفت: اگر در طرح فروش نوبت هاي پروازي "عدالت" رعايت شود، اين امر هم به نفع شركت هاي هواپيمايي خواهد بود و هم به سود فرودگاه ها.

وي خاطرنشان كرد: گاهي شركت هاي هواپيمايي به دلايل مختلف نمي توانند از يك نوبت پروازي استفاده كنند و با توجه به قانون موجود كه تصريح دارد " يااستفاده كن يا از دست بده"، نه خود مي توانند از آن نوبت پروازي استفاده كنند و نه شركت هاي هواپيمايي ديگر امكان استفاده از اين فرصت را مي يابند كه با اصلاح اين قانون، بسياري از مشكلات مرتفع مي شود.

تيلور يادآور شد: هدف مشترك ما اطمينان يافتن از افزايش كارآيي فرودگاه ها و ايجاد يك بازار رقابتي ميان آنهاست. به همين منظور، ديدگاه هاي كارشناسي در اختيار كميسيون حمل و نقل اتحاديه اروپا قرار گرفت و آنها نيز موارد لازم را در بسته پيشنهادي گنجاندند.

وي در عين حال گفت: البته، اين به آن معنا نيست كه بسته پيشنهادي بي عيب و نقص است، بلكه منظور اين است كه الزامات اساسي در آن لحاظ شده است و بسته مذكور، در مجموع، بلا اشكال است.

مديركل ياتا گفت: ما مشتاقانه منتظريم تا فرصتي پيش آيد و ما بتوانيم ديدگاه هاي خود را در خصوص نكات مبهم بسته پيشنهادي مطرح كنيم.