چاينا ساوترن ايرلاينز پروازهاي خود را به استانبول افزايش مي دهد

چاينا ساوترن ايرلاينز پروازهاي خود را به استانبول افزايش مي دهد

خطوط هوايي چاينا ساوترن ايرلاينز كه از 22 نومابر سال جاري پروازهاي هفتگي خود را در مسير پكن-ارومچي-استانبول و بالعكس آغاز كرده است، در نظر دارد در آينده نزديك اين پروازها را به صورت روزانه انجام دهد.

به گزارش خبرگزاري شين هوا، هم اكنون اين پروازها با استفاده از بوئينگ 200-757 در روزهاي يكشنبه، سه شنبه و جمعه انجام مي گيرد و در صورت افزايش تقاضا، اين پروازها به صورت روزانه انجام خواهد شد.

گفتني است خطوط هوايي تركيش ايرلاينز نيز پيش از اين پروازهاي مستقيم را در مسير استانبول-پكن-استانبول برقرار كرده است.