الاتحاد و قطرايرويز سهام ساير خطوط هوايي را خريداري مي كنند

الاتحاد و قطرايرويز سهام ساير خطوط هوايي را خريداري مي كنند

فايننشال تايمز گزارش داد: خطوط هوايي الاتحاد و قطرايرويز واگذاري سهام ساير شركت هاي هواپيمايي را به دقت رصد مي كنند، چرا كه مايلند در عرصه رقابت از هواپيمايي امارات عقب نيفتند.

بر اساس اين گزارش هواپيمايي الاتحاد در نظر دارد با هدف مشاركت طولاني مدت، بخشي از سهام ساير شركت هاي هواپيمايي را خريداري نمايد.

قطر ايرويز نيز در صدد است سهام شركت هايي مانند كارگو لوكس را خريداري نمايد و در اين راستا، مذاكراتي نيز با مديران شركت مذكور انجام داده است.