فرودگاه هيترو خواهان كاهش ظرفيت شركت هاي هواپيمايي شد

فرودگاه هيترو خواهان كاهش ظرفيت شركت هاي هواپيمايي شد

فرودگاه بين المللي هيترو از كليه شركت هاي هواپيمايي مستقر در اين فرودگاه خواست تا به دليل احتمال بروز برخي مشكلات از اواخر ماه نوامبر، داوطلبانه نسبت به كاهش 50 درصدي ظرفيت هاي خود اقدام نمايند.

به گزارش رويترز، به دليل محتمل بودن اعتصاب فلج كننده كاركنان يكي از اتحاديه هاي كارگري انگستان، كه بخش اعظمي از نيروهاي آن در فرودگاه هيترو مشغول كارند، فرودگاه هيترو از شركت هاي هواپيمايي مستقر در فرودگاه خواست تا براي جلوگيري از بروز تاخيرهاي طولاني در پروازها، داوطلبانه نسبت به كاهش ظرفيت هاي خود اقدام نمايند.

بر اساس اين گزارش، فرودگاه هيترو اعلام كرده است در صورت عدم كاهش ظرفيت، قطعا برخي پروازها به فرودگاه هاي مجاور منتقل خواهد شد و مسافران ساير پروازهاي ورودي هم بايد براي مدت طولاني در داخل هواپيما بمانند، چرا كه احتمال خدمات دهي سريع به مسافران مقدور نخواهد بود

در همين راستا، "نورمن بويوين"، معاون عملياتي فرودگاه هيترو، گفت: ما شرايط را به شركت هاي هواپيمايي اعلام كرده ايم و "ريسك" منتقل شدن پروازها را نيز گشوزد كرده ايم. بنابراين، بهتر است خطوط هوايي مستقر در فرودگاه، با امضاي پروتكل مربوطه مانع از بروز مشكل براي مسافران و فرودگاه شوند.