كانترهاي پذيرش هواپيمايي امارات يك ساعت مانده به پرواز بسته مي شوند

كانترهاي پذيرش هواپيمايي امارات يك ساعت مانده به پرواز بسته مي شوند

خطوط هوايي امارات اعلام كرد: كليه كانترهاي پذيرش اين شركت هواپيمايي 60 دقيقه قبل از پرواز بسته خواهد شد .

به گزارش گلف نيوز، از اول دسامبر سال جاري ميلادي، مسافراني كه در فاصله زماني كمتر از يك ساعت مانده به پرواز، به فرودگاه برسند، امكان دريافت كارت پرواز و سوار شدن به هواپيما را نخواهند داشت.

هواپيمايي امارات هدف از اين اقدام را افزايش كارآيي، انجام به موقع پروازها، و مهم تر از همه، احترام به مسافران منظم اعلام كرده است.