اتحاديه اروپا براي استفاده از پويشگرهاي تمام- بدن قوانين جديدي اتخاذ كرد

اتحاديه اروپا براي استفاده از پويشگرهاي تمام- بدن قوانين جديدي اتخاذ كرد

استفاده از پويشگرهاي تمام-بدن كه از دو سال گذشته و متعاقب حادثه ي تروريستي فرودگاه آمستردام در برخي كشورها آغاز شده است، مقامات فرودگاه هاي اروپا،‌ خطوط هوايي اين كشورها و مقامات امنيتي اتحاديه اروپا را بار ديگر بر سر ميز مذاكره نشاند.

به گزارش رويترز، به رغم تمايل مقامات ايالات متحده كه مصرانه خواستار توسعه استفاده از اين پويشگرها هستند، پارلمان اروپا به شدت با طرح افزايش اين تجهيزات در فرودگاه ها مخالفت كرده است.

بر اساس اين گزارش، ‌پويشگرهاي تمام-بدن با استفاده از امواج راديويي تصوير كاملي از بدن مسافران را روص صفحه ي نمايش ايجاد مي كند كه اين امر مخالفت هايي را از سوي سازمان هاي حامي حقوق مسافران در پي داشته است.

طبق قوانين جديد پارلمان اروپا، مسافران براي انجام كنترل هاي امنيتي مجبور نيستند از اين پويشگرها عبور كنند و مي توانند با استفاده از روش هاي قديمي و يا كنترل هاي دستي مورد بازبيني امنيتي قرار بگيرند.

همچنين مسافران در صورت موافقت براي پويش تمام بدن،‌ مي توانند پرسنل امنيتي خانم و يا آقا را براي انجام پويش انتخاب نمايند.

طبق قوانين جديد، تصاوير پويش شده ذخيره و يا كپي نخواهد شد و تصاوير صورت مسافران نيز بايد تيره و نامشخص باشد. همچنين، ‌عكس هاي پويش شده مسافران در بخش هاي جداگانه مورد بازبيني قرار مي گيرند تا مسافران قادر نباشند صورت هاي يكديگر را هنگام پويش شدن، ببينند.

گفتني است در حال حاضر كشورهاي انگلستان و هلند از پويشگرهاي تمام بدن در فرودگاه ها استفاده مي كنند  و برخي كشورهاي اروپايي مانند آلمان نيز به صورت آزمايشي از اين سامانه استفاده مي كنند.