تست هاي پروازي ايرباس 320 نئو به زودي آغاز مي شود

تست هاي پروازي ايرباس 320 نئو به زودي آغاز مي شود

با نصب بال هاي موسوم به "كوسه اي" بر روي ايرباس 320، تست هاي پروازي اين هواپيماي بدنه باريك نيز از چند هفته آينده آغاز خواهد شد.

به گزارش رويترز، نصب اين بال ها بر روي ايرباس 320 اختياري، و بر روي ايرباس 320 نئو، كه "باز مهندسي" شده است، امري اجباري است.

بر اساس اين گزارش، مصرف سوخت ايرباس 320 نئو، كه از موتورهاي بهينه سازي شده بهره مي برد، در مقايسه با مدل هاي مشابه، 5/3 درصد كمتر است.