شركت ملي نفت كويت سوخت هواپيماهاي لوفت هانزا را تامين مي كند

شركت ملي نفت كويت سوخت هواپيماهاي لوفت هانزا را تامين مي كند

شركت هواپيمايي لوفت هانزا با امضاي قراردادي با شركت ملي نفت كويت، امور سوخت رساني به هواپيماهاي خود را در فرودگاه وروناي ايتاليا به اين شركت عربي واگذار كرد.

به گزارش گلف نيوز، لوفت هانزا در اين فرودگاه روزانه به هشت هزار ليتر سوخت جت نياز دارد و شركت كويتي موظف شده است با كيفيت ترين سوخت هواپيما را به لوفت هانزا تحويل دهد.

شركت ملي كويت هدف از امضاي اين قرارداد را افزايش خضور اين شركت در فرودگاه هاي اروپا عنوان كرده است.