تيلور: گسترش همكاري ها مهم ترين نياز صنعت هوانوردي خاورميانه است

تيلور: گسترش همكاري ها مهم ترين نياز صنعت هوانوردي خاورميانه است

مدير كل انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) از كليه شركاي صنعت هوانوردي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) خواست تا براي مديريت رشد ترافيك در منطقه، با يكديگر همكاري كنند.

به گزارش رويترز به نقل از وب سايت رسمي ياتا، "توني تيلور" گفت: در سال 2004 ميلادي، كمتر از هفت درصد ترافيك مسافري بين المللي در منطقه منا انجام مي شد كه اين رقم در سال جاري ميلادي به 11 درصد رسيدو

وي مهم ترين مساله منطقه منا را مساله رشد روزافزون ترافيك در اين منطقه عنوان كرد و افزود: در 10 ماه نخست سال جاري، رشد ترافيك در اين منطقه هشت درصد بود، در حالي كه خطوط هوايي خاورميانه ظرفيت هاي خود را تا 8/8 درصد افزايش دادند، اما با وجود اين، آينده اين منطقه بسيار روشن است.

تيلور كه در مجمع عمومي سازمان خطوط هوايي جهان عرب در ابوظبي سخن مي گفت، با بيان اين كه صنعت هوانوردي صنعت بسيار دشواري است، تصريح كرد: كار در اين صنعت بسيار سخت و دشوار است؛ بنابراين، لازم است دست به دست يكديگر دهيم تا در مقابله با مشكلات پيش رو، با مشكل مواجه نشويم.

مديركل ياتا ايمني، امنيت، زير ساخت ها و محيط زيست را مهم ترين مسائل پيش روي صنعت هوانوردي عنوان كرد و گفت: ايمني اولويت نخست ماست و بايد روز به روز تقويت شود.

وي ميزان سوانح مرگبار خطوط هوايي خاورميانه را يك سانحه به ازاي هر 2/1 ميليون پرواز با هواپيماهاي غربي عنوان كرد و گفت: ميانگين استاندارد جهاني يك سانحه به ازاي هر 7/2 ميليون پرواز است كه با توجه به افزايش شديد ترافيك در منطقه، ايجاد توازن ميان ايمني و رشد پروازها بسيار دشوار و نيازمند برنامه ريزي دقيق است.

تيلور امنيت پرواز را نيز امري حياتي توصيف كرد و گفت: سامانه ها و روش هاي كنوني كنترل امنيت پرواز فعلا مشكلي ندارند، اما با افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي قطعا اين روش ها جواب نخواهند داد و يافتن روش هاي جايگزين، نيازمند همكاري دولت ها با صنعت هوانوردي است.

مدير كل ياتا توصعه زيرساخت ها را نيز ضروري دانست و گفت: آهنگ توسعه فرودگاه ها در منطقه بسيار مطلوب است، اما نگراني من اين است كه شايد رشد شركت هاي خدمات ناوبري هوايي همگام با رشد و توسعه فرودگاه ها نباشد و اين شركت ها نتوانند در آينده خدمات مطلوبي ارائه دهند كه اين امر، با توجه به اين كه فقط 40 درصد دالان هاي هوايي در اختيار هواپيمايي كشوري است، مساله اي بغرنج به نظر مي رسد.

وي تلاش براي حفظ محيط زيست را نيز يكي ديگر از اولويت هاي ياتا عنوان كرد و افزود: تلاش براي حفظ محيط زيست بايد با استفاده از روش ها و رويكرد جهاني صورت گيرد و اقدامات منطقه اي در اين خصوص، ارزش چنداني ندارد.