بوئينگ 767 بار ديگر مورد بازبيني فني قرار مي گيرد

بوئينگ 767 بار ديگر مورد بازبيني فني قرار مي گيرد

اداره ي هوانوردي فدرال ايالات متحده اعلام كرد: شركت هاي هواپيمايي دارنده بوئينگ 767، به منظور بررسي ترك هاي احتمالي بدنه، بايد هواپيماهاي خود را دوباره مورد بازبيني قرار دهند.

به گزارش آسوشيتدپرس، افزايش غيرعادي ترك هاي بدنه يك فروند بوئينگ 767، موجب شد تا اداره ي هوانوردي فدرال از آن دسته از شركت هاي هواپيمايي دارنده اين هواپيما درخواست كند تا پس از هر 6000 ساعت پرواز، بدنه اين پرنده را مورد بازبيني قرار دهند.

گفتني است اوايل سال جاري، اداره ي هوانوردي فدرال، پس از فرود اضطراري يك فروند بوئينگ 737 متعلق به خطوط هوايي ساوت وست ايرلاينز كه به دليل ايجاد ترك هاي بزرگي در بدنه مجبور به فرود اضطراري شد، از شركت هاي هواپيمايي دارنده ي اين هواپيما نيز درخواست كرد تا هواپيماهاي خود را مورد بازبيني قرار دهند.