قطرايرويز براي خريد هواپيما قرارداد "چند ميليارد دلاري" امضا مي كند

قطرايرويز براي خريد هواپيما قرارداد "چند ميليارد دلاري" امضا مي كند

مديرعامل قطرايرويز گفت: اين شركت در نمايشگاه هوايي دبي يك قرارداد چند ميليارد دلاري به امضا خواهد رساند.

به گزارش گلف نيوز، "اكبر الباكر"‌با اعلام اين خبر افزود: هواپيماهاي سفارشي در اختيار خطوط هوايي ارزان قيمت قطرايرويز قرار نخواهند گرفت، چرا كه طرح راه اندازي شركت هواپيمايي ارزان قيمت در حد يك ايده است و صرفا در صورتي عملي خواهد شد كه به دليل گسترش دامنه كار خطوط هوايي ارزان قيمت، امكان از دست دادن سهم عمده اي از بازار محتمل باشد.