ايرعربيا دومين پرواز خود را به مقصد اوكراين راه اندازي كرد

ايرعربيا دومين پرواز خود را به مقصد اوكراين راه اندازي كرد

شركت هواپيمايي ارزان قيمت اير عريبا در راستاي توسعه شبكه پروازي خود در اروپا، يك پرواز مستقيم در مسير دبي-دونتسك-دبي برقرار كرد.

به گزارش گلف نيوز، اين پرواز كه دومين پرواز اير عربيا به مقصد فرودگاه هاي اوكراين، پس از فرودگاه كيف است، هفته اي دوبار در روزهاي سه شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

سومين پرواز اين شركت هواپيمايي ارزان قيمت به مقصد فرودگاه هاي اوكراين، از دوازدهم اكتبر سال جاري در مسير دبي-خاركوف-دبي انجام خواهد شد.