سالن هاي تشريفات فرودگاه هاي عربستان به بخش خصوصي واگذار مي شود

سالن هاي تشريفات فرودگاه هاي عربستان به بخش خصوصي واگذار مي شود
سازمان هواپيمايي كشوري عربستان توسعه و بهره برداري از سالن هاي تشريفاتي فرودگاه هاي اين كشور را به مدت 15 سال به شركت معتبر "ميزا" واگذار كرد.
به گزارش عرب نيوز، ميزا متعهد شده است در ازاي بهره برداري از سالن هاي تشريفات 12 فرودگاه بزرگ عربستان، سالن هاي مذكور را كاملا نوسازي و بازسازي كند.
بر اساس اين گزارش، سازمان هواپيمايي كشوري عربستان موظف شده است سالن هاي مذكور را نهايتا تا يك سال پس از انعقاد قرارداد، در اختيار شركت ميزا قرار دهد.
فرودگاه ملك عبدالعزيز جده نخستين فرودگاهي است كه طبق مفاد قرارداد، اداره سالن هاي تشريفات آن به شركت ميزا واگذار خواهد شد.