وست جت كانادا و هواپيمايي امارات قرارداد همكاري امضا كردند

وست جت كانادا و هواپيمايي امارات قرارداد همكاري امضا كردند

شركت هواپيمايي امارات كه در سال هاي اخير همواره از مواردي مانند ورود به الاينس هاي معتبر و امضاي موافقت نامه هاي همكاري اجتناب مي كرد، در اقدامي بي سابقه با شركت هواپيمايي وست جت كانادا قرارداد همكاري امضا كرد.

به گزارش رويترز، با امضاي اين قرارداد، كه قراردادي كاملا يك طرفه محسوب مي شود، امكان دسترسي مسافران شركت كانادايي به پروازهاي خطوط هوايي امارات، در بيش از 20 شهر كانادا ميسر خواهد شد. 


1390-07-15 نخستين پرواز بين المللي فرودگاه بنغازي پس از سقوط قذافي انجام شد

با نشستن يك فروند هواپيمايي مسافربري خطوط هوايي تركيش ايرلاينز در فرودگاه بنغازي، نخستين پرواز بين المللي اين فرودگاه پس از سقوط معمر قذافي، به نام شركت هواپيمايي ملي تركيه ثبت شد.


به گزارش روزنامه حريت، چاپ تركيه، مسافران و تجار ليبيايي با استقبال از انجام اين پرواز، از سرگيري پروازهاي مستقيم ميان استانبول و بنغازي را موجب رونق مجدد كسب و كار خود توصيف كردند.